LỊCH TIÊM CHỦNG

 
 • Trạm y tế xã Tam An ngày 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Dân 20, 21 và 22 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Đại 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Đàn 20, 21 và 22 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Lãnh 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Lộc 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Phước 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Thái 20, 21 và 22 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Thành 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế thị trấn Phú Thịnh 20 và 21 hằng tháng
 • Trạm y tế xã Tam Vinh 20 và 21 hằng tháng

DANH MỤC VACXIN

TT  Vắc xin/vật tư Số lô Đơn vị tính Đơn vị quy đổi Nhà sản xuất Hạn dùng
1 BCG 398-10-17 Liều liều/lọ Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) 05/07/2020
2 Dung môi BCG 236 Liều liều/lọ Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) 28/12/2021
3 DPT (Lọ 20 liều ) 358-20-19 Liều liều/lọ Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) 03/07/2021
4 DPT-VGB-HIB (SII) 2858X044C Liều liều/lọ Serum Institute of INDIA Ltd 31/08/2020
5 IPV P1D23 Liều Lọ Công ty Sanofi Pasteur Limited 31/08/2020
6 OPV bP-2018 Liều liều/lọ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (POLYVAC) 06/11/2020
7 Sởi M-0418 Liều liều/lọ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (POLYVAC) 10/07/2020
8 Dung môi Sởi WFI-1018 Liều liều/lọ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (POLYVAC) 12/07/2020
9 Sởi-Rubella MR-2118 Liều liều/lọ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (POLYVAC) 18/12/2020
10 Dung môi Sởi-rubella WFI-2918 Liều liều/lọ Trung tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế  (POLYVAC) 20/12/2020
11 VAT (Lọ 20 liều) 442-20-17 Liều liều/lọ Viện vắc xin và sinh phẩm y tế (IVAC) 26/10/2020
12 Viêm gan B GB-020517E Liều liều/lọ Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) 01/04/2020
13 Viêm não NB (ml) JM-010318E ml ml/lọ Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) 29/02/2020

CƠ SỞ TIÊM CHỦNG

 • Trạm y tế xã Tam An 
 • Trạm y tế xã Tam Dân 
 • Trạm y tế xã Tam Đại 
 • Trạm y tế xã Tam Đàn
 • Trạm y tế xã Tam Lãnh 
 • Trạm y tế xã Tam Lộc 
 • Trạm y tế xã Tam Phước
 • Trạm y tế xã Tam Thái 
 • Trạm y tế xã Tam Thành 
 • Trạm y tế thị trấn Phú Thịnh
 • Trạm y tế xã Tam Vinh