TYT TT Phú Thịnh

Trạm trưởng: Phan Thị Thủy

Địa chỉ: Thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0975019425

Email: ytephuthinh@gmail.com

TYT xã Tam An

Trạm trưởng: Nguyễn Bá Lĩnh

Địa chỉ: Xã Tam An, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0935515996

Email: tramytetaman@gmail.com

TYT xã Tam Thành

Trạm trưởng: Võ Thị Hồng Thương

Địa chỉ: Xã Tam Thành, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0358579203

Email: phuninh.tthanh@gmail.com

TYT xã Tam Đàn

Trạm trưởng: Võ Thị Tuyết

Địa chỉ: Xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 01695845627

Email: phuninh.tdan2@gmail.com

TYT xã Tam Phước

Trạm trưởng: Trần Thị Lành

Địa chỉ: Xã Tam Phước, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0905968133

Email: tramytetamphuoc@gmail.com

TYT xã Tam Lộc

Trạm trưởng: Nguyễn Thị Tâm Anh

Địa chỉ: Xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0973872577

Email: tyttamloc@gmail.com

TYT xã Tam Thái

Trạm trưởng: Hồ Thị Kim Hùng

Địa chỉ: Xã Tam Thái, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0386445234

Email: tramytetamthai@gmail.com

TYT xã Tam Đại

Trạm trưởng: Nguyễn Thị Kim Dung

Địa chỉ: Xã Tam Đại, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0338077966

Email: ytetamdai@gmail.com

TYT xã Tam Dân

Trạm trưởng: Đinh Thị Hậu

Địa chỉ: Xã Tam Dân, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 03663053241

Email: tramytexatamdan@gmail.com

TYT xã Tam Lãnh

Trạm trưởng: Bùi Thị Thanh Truyền

Địa chỉ: Xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0974991030

Email: tramytetamlanh@gmail.com

TYT  xã Tam Vinh

Trạm trưởng: Võ Thị Phượng

Địa chỉ: Xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh

Điện thoại: 0934709648

Email: tramytetamvinh@gmail.com