Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và đánh giá công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 01/7/2019, Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7. Tham dự có Lãnh đạo TTYT, trưởng các khoa phòng, Trạm y tế xã/thị trấn, cán bộ làm công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình từ huyện đến cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Dân số Thế giới 11/7 và nói về chủ đề của ngày Dân số Thế giới năm nay: “Việt Nam – 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số và phát triển”. Buổi gặp mặt cũng được nghe các cán bộ làm công tác Dân số bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

                            Toàn cảnh buổi gặp mặt Kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) tại TTYT huyện Phú Ninh

Thời gian qua, công tác dân số từ huyện đến cơ sở cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt về tổ chức bộ máy, đến nay đã dần ổn định và đi vào nề nếp. Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân số đã được triển khai thực hiện tốt và một số chỉ tiêu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2018 như:  Vòng tránh thai: 252/1.040, đạt  24,23% kế hoạch năm, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 16,87% người; Triệt sản: 9/14, đạt 64,29% kế hoạch năm, tăng 42,86% so với cùng kỳ năm 2018; tổng biện pháp tránh thai đạt  3.012/4.524, đạt 66,58% kế hoạch năm; Chiến dịch truyền thông đợt I đã được triển khai tại 11/11 xã, thị trấn, công tác tuyên truyền vận động đã được triển khai thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở, có sự vào cuộc của lãnh đạo các địa phương…, điều đó cho thấy những thuận lợi bước đầu sau khi sáp nhập công tác dân số về Trung tâm y tế huyện.

Trong thời gian đến, TTYT sẽ tập trung hơn nữa cho công tác chuyên môn, nhất là chiến dịch truyền thông đợt II sắp đến, tham mưu các cấp lãnh đạo quan tâm và đầu tư hơn nữa đến công tác dân số để công tác dân số trong thời gian đến đạt những kết quả tốt hơn.

Lương Thị Lời – TTYT Phú Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *