“Nơi thăm khám và xử trí ban đầu của người bệnh huyện Phú Ninh”

Khoa khám bệnh

Khoa hồi sức cấp cứu.

Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm

Khoa Ngoại – Sản – LCK

Khoa YCHT-PHCN