THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ NINH

 • Cập nhật: 21/10/2023
 • Tác giả: 
Ngày 26/7/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh đã phát hành thông báo số 91/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức trong lĩnh vực công tác trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2023, chi tiết cụ thể như sau

Ngày 26/7/2023, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh đã phát hành thông báo số 91/TB-UBND về việc Tuyển dụng viên chức trong lĩnh vực công tác trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2023, chi tiết cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ NINH

1. Số lượng, cơ cấu tuyển dụng:

Số lượng cơ hội tuyển dụng: Có tổng cộng 02 vị trí tuyển dụng.

Cụ thể về cơ cấu tuyển dụng như sau:

 1. Một vị trí dành cho cá nhân có trình độ Đại học trở lên và chuyên ngành Kế toán. Vị trí này sẽ thuộc về Văn phòng đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất.

 2. Một vị trí dành cho cá nhân có trình độ Đại học trở lên và chuyên ngành Kinh tế (Kinh tế đầu tư). Vị trí này thuộc về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựn

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; ưu tiên trong tuyển dụng; cách xác định người trúng tuyển

Tuân theo hướng dẫn trong Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban Nhân dân huyện Phù Ninh về việc tuyển dụng viên chức trong lĩnh vực công tác trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2023.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TẠI TTYT HUYỆN PHÙ NINH

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Danh sách hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm trong Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 24/7/2023 của UBND huyện Phù Ninh.

 2. Bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí công việc mà người đăng ký dự tuyển quan tâm.

 3. Bốn phong bì có tem dán, với thông tin rõ ràng về địa chỉ và số điện thoại của người nhận (trong trường hợp địa chỉ người nhận không trùng khớp với người đăng ký dự tuyển, thì cần ghi rõ họ tên của người đăng ký dự tuyển và vị trí công việc mà họ đăng ký).

 4. Bản sao giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên trong quá trình xét tuyển (nếu có), có chứng thực từ cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển sẽ được đặt trong một bìa hồ sơ kích thước 21cm x 32cm. Ngoài phần bìa, sẽ ghi rõ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và tất cả các chi tiết cần thiết khác theo quy định.

4. Thời gian thu nhận hồ sơ; lệ phí dự tuyển

Thông tin về thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ cũng như các chi tiết khác như sau:

 • Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 30/8/2023.

 • Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Ninh, địa chỉ: Khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 • Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng cho mỗi thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính, về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

 • Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc liên quan đến quá trình tuyển dụng, cơ quan, đơn vị, hoặc cá nhân có thể phản ánh và trao đổi thông tin thông qua số điện thoại của Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh: 0210.6511.399 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo hai vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển dựa trên thông tin được cung cấn trong Phiếu đăng ký dự tuyển, theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển. Người đăng ký sẽ tiếp tục vào vòng 2 nếu họ đủ điều kiện.

Kết quả vòng 1: Được xác định là "Đạt" hoặc "Không đạt" dựa trên các yêu cầu của vị trí công việc.

b) Vòng 2: Phỏng vấn. Những ứng viên đã đạt yêu cầu ở vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vào vòng phỏng vấn. Chi tiết về vòng phỏng vấn như sau:

 • Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

 • Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức và kỹ năng liên quan đến công việc theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển.

 • Thời gian phỏng vấn: Mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài 30 phút (ứng viên sẽ có thời gian không quá 15 phút để chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn).

 • Thang điểm: 100 điểm.

 • Không có quá trình phúc khảo cho kết quả cuộc phỏng vấn.

6. Thời gian và địa điểm tuyển dụng

Dự kiến thời gian diễn ra là từ ngày 20/8/2023 đến ngày 29/8/2023.

Địa điểm tổ chức sẽ là tại UBND huyện Phù Ninh, nằm tại Khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.