Phú Ninh đạt giải ba toàn đoàn tại Hội thi Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam năm 2009

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội thi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên giỏi Ngành Y tế năm 2019. Hội thi diễn ra từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 16 tháng 8 năm 2019.

Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh cử 02 điều dưỡng tham gia dự thi và kết quả: Phú Ninh đạt giải ba toàn đoàn và 01 giải nhì cá nhân thuộc về diều dưỡng Nguyễn Anh Tú, điều dưỡng trưởng khoa Ngoại – Phụ sản – Liên chuyên khoa.

Để kịp thời khuyến khích, động viên tinh thần cho cán bộ viên chức đã đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Ninh đã Quyết định tặng giấy khen đối với 02 cá nhân: Điều dưỡng Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Nội – Nhi – Truyền nhiễm và điều dưỡng Nguyễn Anh Tú, điều dưỡng khoa Ngoại – Phụ sản – Liên chuyên khoa kèm theo tiền thưởng 450.000 đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa động viên rất lớn đối với cán bộ viên chức của đơn vị.

 Lương Thị Lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *